Styrelse o Kommitteér


Styrelse


Ordförande: Jenny Sajjadi


Kassör: Mårten Hansson


Sekreterare: Ingrid Almén


Ledamot: Maja Malm


Ledamot: Hanna Dahlqvist


Suppleant: Cristina Björn


SuppleantHenrik SiglandStyrelsen samt kommittéer kontaktas via medlem@aselstad.se
Valberedning: Patrik Rydén och Niklas Linderholm


Revisorer: Magnus Edlund (sammankallande),

                       Eva Linderholm


RevisorssuppleantEva Neuman 


Badkommitte: Kennet Johansson, Kamomillvägen 22 (Familjen Malmgren som suppleant)

                                         

Naturkommitte: Siv Eliasson, Näckrosvägen 1

                                     Gudrun Lind, Konvaljvägen 7

                                     Bengt Rosen, Åselstadsvägen 163