Styrelse o Kommitteér


Styrelse


Ordförande: Jenny Sajjadi


Kassör: Mårten Hansson


Sekreterare: Ingrid Almén


Ledamot: Maja Malm


Ledamot: Maria Hjertberg


Suppleant: Mikael Lind


Suppleant: Niklas LinderholmStyrelsen samt kommittéer kontaktas via medlem@aselstad.se
Valberedning: Maud Waltersson, Kaprifolvägen 43

                               Emelie Alwnell, Malvavägen 1


Revisorer: Magnus Edlund (sammankallande),

                       Eva Linderholm


RevisorssuppleantEva Neuman 


Badkommitte: Kennet Johansson, Kamomillvägen 22 (Familjen Malmgren som suppleant)

                                Lars Lind, Konvaljevägen 9

         

 Naturkommitte: Siv Eliasson, Näckrosvägen 1

                                     Gudrun Lind, Konvaljvägen 7

                                     Bengt Rosen, Åselstadsvägen 163