Skogsknytte

SKOGSKNYTTE I ÅSELSTAD


Vi har för närvarande inte någon knyttegrupp men ni får gärna höra av er till mig om ni är intresserade av att delta i en skogsgrupp.


Skogsknytte är friluftsfrämjandets barnverksamhet för barn i åldern 3-4 år.

Syftet med Knytte är att barnen ska få uppleva och lära sig umgås med naturen.

Barnen får använda alla sina sinnen, lukt, syn, smak, hörsel, känsel och undersöka blommor, träd, blad och knoppar m.m. Knytte är i första hand inte kunskapsinriktat utan siktar på att barnen ska tycka om att vara ute i naturen och utveckla en känsla för den och att vi, barn och vuxna, ska få en trevlig stund tillsammans ute i naturen.


Har du barn som vill följa med oss ut i skogen är du varmt välkommen att höra av dig!

Förälder eller annan vuxen deltar tillsammansmed sitt barn.


Avgiften per termin  är: 100 kr


För att delta i Friluftsfrämjandets verksamhet ska man dessutom vara medlem i Friluftfrämjandet. Medlemskap kostar:

100 kr för barn

300 kr för vuxen

500 kr för familj

Läs mer om hur man blir medlem och om Friluftsfrämjandets övriga verksamhet på www.friluftsframjandet.se

Intresserad? Här av dig till Jenny Strömberg på telefon: 011-14 14 89 eller e-post: kaprifolvagen@rsl.nu